European Investment Centre o.c.p., a.s. je obchodníkom s cennými papiermi zameraným na služby spojené s realizáciou investícií do podielových fondov. Na jednom mieste sústreďuje ponuku viac ako 1100 podielových fondov renomovaných európskych správcov. Umožňuje prostredníctvom jediného prístupu a jediného účtu prístup ku všetkým investíciám do zahraničných podielových fondoch, distribuovaných na území SR a ČR, čím podstatne znižuje náklady spojené s investičným procesom a flexibilitu pri zmene investícií.

EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojej organizačnej zložky v Českej republike. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

Jedinečná ponuka služieb

Online

  • zadávanie investičných pokynov
  • prehľady portfólia a transakcií
  • výpisy a exporty dát
  • organizácia účtov, klientov a poradcov